Prof.Dr.
Ahmet Vecdi
CAN
İşletme Fakültesi
İşletme

(264) 295 62 71 - 67 53

Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1 Prof.Dr.Ahmet Vecdi CAN; Öğr.Gör.Erkan ÖZTÜRK "MALİYET YÖNETİMİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: MALİYET-HACİM-RİSK ANALİZİ(MHRA)" ,Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,Vol. 7 ,pp. 161 - 174 ,ISSN:1308 - 4208 ,DOI: ,Ocak ,2014 ,
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/attachments/article/277/11.pdf
2 Prof.Dr. A.Vecdi CAN, Dr. Muhsin GÜNEŞLİK "Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın Muhasebe Uygulaması Örneği: “Kendine Faturalama”" ,MUFAD Journal ,Vol. 57 ,pp. 1 - 22 ,ISSN:2146-3042 ,DOI: ,01 ,2013 ,
http://journal.mufad.org.tr/index.php/tr/arsiv/938-sayi-57-ocak-2013/693-yalin-yonetim-felsefesinin-onemli-bir-boyutu-olarak-muhasebede-yalinlasma-dusuncesi-ve-bir-yalin-muhasebe-uygulamasi-ornegi-kendine-faturalama-
3 Can, A; Erdem, AF; Aydin, Y; Ahiskalioglu, A; Kursad, H "The effect of preemptive thoracic epidural analgesia on long-term wound pain following major thoracotomy" ,TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES ,Vol. 43 ,pp. 515-520 - 520 ,ISSN:1300-0144 ,DOI: 10.3906/sag-1207-43 , ,2013 ,
4 Prof.Dr. A Vecdi CAN, Prof.Dr. Selahattin KARABINAR, Metehan KÜÇÜKER "Kutadgu Bilig'de Muhasebe, Ticari Hayat ve Etik İle İlgili Beyitler ve Güncel Yorumu" ,Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi ,Vol. 2 ,pp. 68 - 100 ,ISSN:2146-4928 ,DOI: ,Ocak ,2012 ,
www.mufitad.org
5 Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN, Nevran KARACA, Nermin AKYEL, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ, "Evaluating The Fitness Of Lecturing With Powerpoint Presantations For Accountanting Education- Research At Sakarya University" ,Procedia - Social and Behavioral Sciences ,Vol. 55 ,pp. 128 - 137 ,ISSN:1877-0428 ,DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.486 ,Ekim ,2012 ,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812039481
6 Can, A.V "“Muhasebe Ekonomik Terörün Bir Aracı Olabilir mi?”" ,Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ,Vol. 19 ,pp. 1 - 15 ,ISSN:1694-528X ,DOI: ,01 ,2010 ,
http://www.akademikbakis.org
7 Güney, C. ve Can A.V. (Çeviri) "“The Foundation of Confucianism in Chinese and Japanese Accounting” Yazan: R. BLOOM ve J.SOLOTKO" ,Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ,Vol. 20 ,pp. 1 - 13 ,ISSN:1694-528X ,DOI: ,04 ,2010 ,
http://www.akademikbakis.org
8 Bengü, H. ve Can A.V. "“An Evaluation About The Importance Of Criteria Determining The Allocation Order In Step-Down Allocation Of General Production Costs”" ,International Relations and Political Science ,Vol. 10 ,pp. 751 - 771 ,ISSN:1303-099X ,DOI: ,July ,2010 ,
http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2010_3_1.pdf
9 Can A.V. "Krizin Muhasebesi ve Muhasebenin Krizi" ,Mali ÇÖZÜM Dergisi ,Vol. ,pp. 21 - 47 ,ISSN: ,DOI: ,1-2 ,2010 ,
10 Çinar, Ö.; Can, A.; Oktay Semiz, O. "Can nocodazole be used to synchronize cell cycle? | Nokodazol hücre döngüsü eş zamanlamasi i·çin kullanilabilir mi?" ,Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences ,Vol. 28 ,pp. 437-444 - ,ISSN:13000292 ,DOI: , ,2008 ,
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=47749140051
11 Cinar, O; Can, A; Semiz, CO "Can nocodazole be used to synchronize cell cycle?" ,TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI ,Vol. 28 ,pp. 437-+ - ,ISSN:1300-0292 ,DOI: ,AUG ,2008 ,
12 Cinar, O; Semiz, O; Can, A "A microscopic survey on the efficiency of wellknown routine chemical fixatives on cryosections" ,ACTA HISTOCHEMICA ,Vol. 108 ,pp. 487-496 - 496 ,ISSN:0065-1281 ,DOI: 10.1016/j.acthis.2006.05.008 , ,2006 ,
13 Can, A; Semiz, O; Cinar, O "Bisphenol-A induces cell cycle delay and alters centrosome and spindle microtubular organization in oocytes during meiosis" ,MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION ,Vol. 11 ,pp. 389-396 - 396 ,ISSN:1360-9947 ,DOI: 10.1093/molehr/gah179 ,MAY-JUN ,2005 ,
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
1 CAN,A. V. "Makul Değer Muhasebesi Ne Kadar Makul?”," ,Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi ,Cilt. ,pp. 77 - ,ISSN: ,DOI: ,05 ,2010 ,
2 CAN,A. V;S.UYAR "Yeni TTK Tasarısı Faaliyet Denetimini mi Getiriyor? - I" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 240 - 245 ,ISSN: ,DOI: ,03 ,2009 ,
3 CAN,A. V.;S.UYAR "Yeni TTK Tasarısı Faaliyet Denetimini mi Getiriyor? - II" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 240 - 245 ,ISSN: ,DOI: ,04 ,2009 ,
4 H.BENGÜ;CAN,A. V. "Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından ‘Sosyal Sorumluluk Kavramı’ Bağlamında Temellendirilmesi" ,Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt. 7 ,pp. 155 - 161 ,ISSN: ,DOI: ,01 ,2009 ,
5 Can, A.V. "“Bir Ayetin Işığında İslam Dininin Muhasebeye Bakışı”, Akademik Bakış" ,Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ,Cilt. ,pp. 95 - 104 ,ISSN: ,DOI: ,10 ,2008 ,
http://www.akademikbakis.org/15/acan.pdf
6 Can, A.V "“Luca Pacioli Muhasebenin Babası mıdır?”, Akademik Bakış" ,Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ,Cilt. ,pp. 1 - 15 ,ISSN: ,DOI: ,02 ,2007 ,
http://www.akademikbakis.org/12/makale/pacioli.pdf
7 CAN,A. V. "Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkındaki Son Kanun ve Tebliğ Üzerinde Genel Bir Değerlendirme" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 37 - 42 ,ISSN: ,DOI: ,05 ,2007 ,
8 CAN,A. V., E. Solmaz "Ürün Bileşim, Maliyet ve Fiyatını Belirlemede Değer Analizi Yöntemi: Bilgisayar Örneği" ,Muhasebe ve Denetime BAKIŞ ,Cilt. 17 ,pp. 109 - 138 ,ISSN: ,DOI: ,01 ,2006 ,
9 CAN,A. V.;A.T. ÖZTÜRK "Öğretimde Dışarıdan Yararlanmanın Maliyet Etkinliği: Kara Harp Okulu Dekanlığındaki Uygulamaların Analizi" ,Savunma Bilimleri Dergisi (KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü ,Cilt. ,pp. - ,ISSN: ,DOI: ,05 ,2006 ,
10 CAN,A. V.;S.KARABINAR "Yenileme Fonu Uygulamasına İlişkin Kayıtların Mali Tablolar Üzerindeki Çarpıtıcı Etkisi ve Bu Etkiyi Gidermeye Yönelik Öneriler – I" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 41 - 47 ,ISSN: ,DOI: ,06 ,2006 ,
11 CAN,A. V.;H. BENGÜ "Kambiyo Kar veya Zararının Saptanmasında Stok Değerleme Yöntemlerinden Yararlanılması" ,MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi ,Cilt. 8 ,pp. 105 - 124 ,ISSN: ,DOI: ,06 ,2006 ,
12 CAN,A. V.;S.KARABINAR "Yenileme Fonu Uygulamasına İlişkin Kayıtların Mali Tablolar Üzerindeki Çarpıtıcı Etkisi ve Bu Etkiyi Gidermeye Yönelik Öneriler – II" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. 163 ,pp. 47 - 55 ,ISSN:1303-4855 ,DOI: ,07 ,2006 ,
13 KIRLIOĞLU,H.;CAN,A. V. "Çevresel Muhasebede Kavramsal Tartışmaların Gelişimi ve Analizi" ,MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi ,Cilt. 32 ,pp. 61 - 71 ,ISSN:1304 - 0391 ,DOI: ,EKİM ,2006 ,
14 CAN,A. V. "Alternatif Ödeme Yöntemleri ve Muhasebe Kayıtları" ,Mali ÇÖZÜM Dergisi, İSMMMO ,Cilt. ,pp. 211 - 223 ,ISSN: ,DOI: ,04 ,2005 ,
15 CAN,A. V. "Bonusların Muhasebeleştirilmesi: Bonus Kart Örneği - I" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 154 - 158 ,ISSN: ,DOI: ,09 ,2005 ,
16 CAN,A. V. "Plastik Paralarla Yapılan İşlemlerin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesaplara Eleştirel Bir Bakış" ,Vergi Dünyası Dergisi ,Cilt. ,pp. 113 - 124 ,ISSN: ,DOI: ,10 ,2005 ,
17 CAN,A. V.;S. Karabınar "E-Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılan Hesapların Eleştirisi" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 482 - 493 ,ISSN: ,DOI: ,12 ,2005 ,
18 CAN, A.V. "Bonusların Muhasebeleştirilmesi: Bonus Kart Örneği - III" ,Yaklaşım Dergisi ,Cilt. 155 ,pp. 175 - 181 ,ISSN:1303-4855 ,DOI: ,Kasım ,2005 ,
19 S.KARABINAR;CAN,A. V. "Sahte Para Olayının Vergi Ve Muhasebe Açısından İncelenmesi: Sorunlar ve Öneriler" ,MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi ,Cilt. ,pp. 113 - 123 ,ISSN: ,DOI: ,01 ,2005 ,
20 Can, A.V "“Organizasyonlarda Demirbaşların Fiziksel Hareketinin Takip ve Kontrolünde Çift Yanlı Kayıt Tekniğinin Mantığından Yararlanma ve Pilot Bir Uygulama”" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 537 - 557 ,ISSN: ,DOI: ,6 ,2005 ,
21 Can, A.V "“Bonusların Muhasebeleştirilmesi: Bonus Kart Örneği - II”" ,YAKLAŞIM ,Cilt. 154 ,pp. 148 - 151 ,ISSN:1303-4855 ,DOI: ,Ekim ,2005 ,
22 CAN,A. V. "Yedi’nin Hikayesi: Sorunlar ve Öneriler" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 482 - 514 ,ISSN: ,DOI: ,10 ,2004 ,
23 CAN,A. V. "“Faaliyet Konusu “Leasing” Olmayan İşletmelerin Yaptıkları Finansal Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Sorunları”" ,Tarih Siyaset İktisat Yönetim ,Cilt. ,pp. 269 - 294 ,ISSN: ,DOI: , ,2004 ,
24 CAN,A. V. "Yeni Türk Lirası Ve Yeni Kuruş Uygulamasının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi" ,MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi ,Cilt. ,pp. 108 - 112 ,ISSN: ,DOI: ,07 ,2004 ,
25 CAN,A. V. "Muhasebe Bürolarında Kullanılan Muhasebe Yazılımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma" ,YAKLAŞIM Dergisi ,Cilt. ,pp. 486 - 514 ,ISSN: ,DOI: ,08 ,2004 ,
26 CAN,A. V. "Maliyet Yönetimi Aracı Olarak: “Outsourcing” (Bir Nakliye Şirketi Örneği)”" ,MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi ,Cilt. ,pp. 149 - 167 ,ISSN: ,DOI: ,09 ,2004 ,
27 KIRLIOĞLU,H.; CAN,A. V. "Bir Yönetim Muhasebesi Sorunu Olarak Faaliyete Geçememe Maliyetinin Tahmini" ,Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi ,Cilt. 13 ,pp. 1 - 16 ,ISSN:1307-6639 ,DOI: ,EYLÜL ,2004 ,
28 PAZARÇEVİREN,S. Y.;CAN,A. V. "“Yoğun Rekabet Ortamlarında Uygulanabilecek Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sisteminin Bir Yönetim Aracı Olarak Rolü”" ,Tarih Siyaset İktisat Yönetim ,Cilt. ,pp. 315 - 331 ,ISSN: ,DOI: ,0 ,2004 ,
29 KIRLIOĞLU,H.;CAN,A. V. "Bir Yönetim Muhasebesi Sorunu Olarak Faaliyete Geçememe Maliyetinin Tahmini" ,Muhasebe ve Denetime BAKIŞ ,Cilt. ,pp. 1 - 16 ,ISSN: ,DOI: ,09 ,2004 ,
30 KIRLIOĞLU,H.;CAN,A. V. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Çevre Muhasebesi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma" ,Muhasebe ve Finansman Dergisi ,Cilt. 10 ,pp. 60 - 68 ,ISSN: ,DOI: ,NİSAN ,2001 ,
31 C.G.BAHŞİ;CAN,A. V. "Hedef Maliyetleme" ,Muhasebe ve Denetime Bakış ,Cilt. ,pp. 47 - 64 ,ISSN:1307-6639 ,DOI: ,Mayıs ,2001 ,
32 CAN,A. V. "Şarj Tipi İmalatla Formüllü Mamul Üretiminde Sapma Analizleri" ,Ekonomi ve Yönetim ,Cilt. ,pp. 343 - 366 ,ISSN: ,DOI: , ,1998 ,